Ravlundvej, Filskov

78
MWp
130 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget

Solcellepark Ravlundvej er beliggende i den nordligste del af BIllund Kommune ca. 1,5 km. nord for landsbyen Filskov.

Tidligt i udviklingsfasen er der d. 15. februar indsendt en formel ansøgning til Billund Kommune, hvorefter embedsværket, de relevante udvalg samt byrådet skal vurdere projektet og dets tilblivelsesmuligheder.


Eftersom fra anden side tidligere har været ansøgt om etablering af solceller på arealerne, griber Ænergy den indledende proces an med ydmyghed of stor omhyggelighed for at imødekomme så mange interesser som muligt.
Blandt andet er flere af de centrale lokale interessenter, herunder foreninger, initiativtagere og forsyningsvirksomheder.
Ænergy har allerede tidligt i processen været opsøgende overfor disse i forhold til eventuelle synergieffekter mellem anlægget, de medfølgende økonomiske midler og de lokale interesser.

Derudover opforedrer Ænergy alle interessenter (privatpersoner, foreninger eller virksomheder) til at henvende sig i tilfælde af eventuelle bemærkninger, forsalg, idéer eller andet, som kunne have relevans ifm. projektet.

Har du, din forening eller virksomhed en idé eller en bemærkning til projektet, er du meget velkommen til at henvende dig til os via e-mail på contact@ae-nergy.dk
Projektområde pr. 15. februar 2024

Fakta

Nord for Filskov, Billund Kommune
Placering
Ca. 130 ha.
Bruttoareal
Ca. 130 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 78 MWp
Forventet effekt
99 GWh – Svarende til 24.860 husstandes årlige forbrug
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Ravlundvej.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50