Linnebjerg

51
MWp
99 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget


Ænergy indsendte i efteråret 2022 en ansøgning om etablering af en solcellepark i området Linnebjerg langs Ilskovvej, nord for Favrholt.

Ansøgningen er efterfølgende blevet behandlet af Ikast-Brande Kommune, hvor både forvaltning, udvalg og byråd har haft projektet til vurdering.

Disse vurderinger har efterfølgende udmøntet sig i en igangsat lokalplansproces.
I denne proces skal projektets påvirkning på bl.a. miljø, natur og dyreliv blive vurderet, ligesom at borgere, virksomheder og andre interessenter i slutningen af processen kan bidrage med deres meninger og afgive høringssvar.

Med den aktuelle tidsplan forventes lokalplansprocessen afsluttet ultimo 2024 og etableringen af anlægget forventes at starte i løbet af 2025.

Fakta

Nord for Favrholt, Ikast-Brande Kommune
Placering
Ca. 99 ha.
Bruttoareal
Ca. 84 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 51 MWp
Forventet effekt
60 GWh – Svarende til 15.000 husstande
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende Energipark Linnebjerg.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50