Kroghøj

40
MWp
74 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget


I efteråret 2022 blev en ansøgning om etablering af en solcellepark i området Kroghøj nord for Vildbjergs industrikvarter indsendt.

Ansøgningen er efterfølgende blevet behandlet af Herning Kommune, hvor både forvaltning, udvalg og byråd har haft projektet til vurdering.

Disse vurderinger har efterfølgende udmøntet sig i en igangsat lokalplansproces, som kører sideløbende med en tæt borgerinddragelse.

Vildbjerg har som by udmærket sig ved at omfavne behovet for nye klimatiltag, i særlig høj grad ved at implementere og forankre den grønne udvikling på tværs af lokale foreninger og sammenslutninger. Det overordnede program kaldes Vildbjerg Green City og tager sit udspring i udgangspunkt i visionære, handlekraftige og lokale privatpersoner og virksomheder.

Ænergy påskønner initiativet, og har derfor også igennem hele projektet været i tæt dialog med forskellige aktører i programmet.

Ænergy estimerer igangsættelse af byggeri sommeren 2024.

Har du spørgsmål til projektet, kan disse sendes til kroghoej@ae-nergy.dk

Du kan også tilmelde dig Herning kommunes nyhedsbrev her: https://www.herning.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrevet/

Fakta

Nord for Vildbjerg
Placering
Ca. 74 ha.
Bruttoareal
Ca. 70 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 40 MWp
Forventet effekt
50 GWh – Svarende til 12.500 husstande
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende Solcellepark Kroghøj.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50