Karmisholtvej, Tårs

60
MWp
105 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget

Ænergy indsendte i foråret 2023 en ansøgning om etablering af en solcellepark på områderne ved Karmisholtvej nord for Tårs i Hjørring Kommune.

Efter den indledende screening, er projektet af to omgange blevet udvalgt til videre arbejde af hhv. udvlag og byråd, hvorfor udviklingen af projektet stadig er i god bevægelse fremad - bl.a. igennem inklusion af de nærmeste naboer og bearbejdning af lokale idéer og initiativer.

Konkret har samarbejdet med naboerne medført, at projektområdet er blevet indskrænket en smule for at imødekomme flere af ønskerne fra ejerne af de omkringliggende ejendomme. Derudover har der blandt de indlendende idéer f.eks. været forslag om tilpasning af skovrejsningsområder, etablering af forbindelser mellem eksisterende rekreative stiforløb.

Projektet er i foråret 2024 udvalgt til videre udvikling af kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune, hvorfor den gode og konstruktive dialog med det umiddelbare nærområde naturligvis vil fortsætte.

Har du, din forening eller virksomhed en idé eller en bemærkning til projektet, er du meget velkommen til at henvende dig til os via e-mail på contact@ae-nergy.dk
Tilpasset projektområde pr. 20/03-2024

Fakta

Nord for Tårs, Hjørring Kommune
Placering
Ca. 105 ha.
Bruttoareal
Ca. 105 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 60 MWp
Forventet effekt
75 GWh – Svarende til 18.750 husstandes årlige forbrug
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Bækhuse.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50