Høvsøre 2.0

68
MWp
113 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget

Efter Jysk Energis etablering og idriftsættelse af Solcellepark Høvsøre tilbage i 2022, sikrede Ænergy sig rettighederne til udvikling at et tilstødende solcelleanlæg på arealerne umiddelbart nord for det eksisterende anlæg.

Lemvig Kommune indkaldte i efteråret 2023 til ansøgning om etablering af anlæg for vedvarende energi. I første omgang blev en større del af de indsendte forslag frasorteret og ni projekter blev prioriteret til videre arbejde - heriblandt Høvsøre 2.0

Allerede tidligt i processen har både de nærmeste naboer, lokale borgerforeninger, menighedsråd og varmeværk været inkluderet i de mange processer, omkring projektet. Der har bl.a. været flere gode indkomne forslag til både indretning og afskærmning af projektområdet. Disse idéer arbejdes der fortsat videre med, ligesom Ænergy har åbnet op for, at alle interesserede har mulighed for at rette henvendelse med deres specifikke idé eller ønske til projektet.

Har du eller din forening en idé eller en bemærkning til projektet, er du meget velkommen til at henvende dig til os via e-mail på hovsore2@ae-nergy.dk
Tilpasset projektområde pr. 20/02-2024

Fakta

Vest for Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune
Placering
Ca. 118 ha.
Bruttoareal
Ca. 113 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 68 MWp
Forventet effekt
85 GWh – Svarende til 21.250 husstandes årlige forbrug
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Høvsøre 2.0.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50