Nagbøl

48
MWp
96 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget

Tilbage i efteråret 2022 indledtes processen omkring Solcellepark Nagbøl, da både de nærmeste naboer og den kommunale administration blev orienteriet om ønsket om etablering af anlægget.

Hernæst fulgte en dialogskabende proces, som foruden borgermøder bestod af en række dedikerede arbejdsgruppemøder, hvormed formålet var at italesætte og diskutere både tvivlsspørgsmål, idéer og initiativer - alt sammen med fokus på sammen at skabe det bedst mulige projekt.

På den måde er både kommunale og lokale interesser i og omkring området blevet en indarbejdet del af projektet. Konkret er initiativer som f.eks. stisystem og anparter til naboerne er blevet resultatet af dette.

I foråret 2023 afholdtes endnu et større borgermøde, hvor både kommunale politikere og forvaltning deltog.

På bagkanten af dette møde blev Ænergy opfordret til at indsende en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg, og der er efterfølgende igangsat lokalplanlægning for projektet.

Ænergy estimerer på nuværende tidspunkt, at etablering af anlægget kan påbegyndes i Q3/Q4 2024.
Tilpasset projektområde pr. 04/03-2024

Fakta

Nagbøl, Syd for Lunderskov, Kolding Kommune
Placering
Ca. 96 ha.
Bruttoareal
Ca. 82 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 48 MWp
Forventet effekt
61 GWh – Svarende til 15.250 husstande
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Bækhuse.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50