Ågårdsvej, Smidstrup

132
MWp
221 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget

Ænergy indsendte i foråret 2023 en ansøgning om etablering af en solcellepark på markerne mellem Smidstrup og Vejby nord for Vrå i Hjørring Kommune.

Efter den indledende screening, er projektet af to omgange blevet udvalgt til videre arbejde af hhv. udvlag og byråd, hvorfor udviklingen af projektet stadig er i god bevægelse fremad - bl.a. igennem inklusion af lokale foreninger og initiativer.

Ydermere blev der efter det indledende borgermøde i efteråret 2023 nedsat en følgegruppe bestående af nogle af de nærmeste naboer.
Dialogen med gruppen har indtil videre medført at projektarealet allerede på et tidligt tidspunkt ændre form og størrelse.

Konkret har samarbejdet medført, at projektområdets vestligste grænse er blevet skubbet mod øst for at tilgodese borgerne i Vejby, mens det samlede areal er vokset med ca. 80 hektar mod vest og sydvest.

Projektet er i foråret 2024 udvalgt til videre udvikling af kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune, hvorfor den gode og konstruktive dialog med det umiddelbare nærområde naturligvis vil fortsætte.

Solcelleprojektet Ågårdsvej v. Smidstrup nord for Vrå er Ænergys største projekt af tre i Hjørring Kommune, og har du, din forening eller virksomhed en idé eller en bemærkning til projektet, er du meget velkommen til at henvende dig til os via e-mail på contact@ae-nergy.dk
Tilpasset projektområde pr. 02/04-2024

Fakta

Ved Smidstrup nord for Vrå, Hjørring Kommune
Placering
Ca. 221 ha.
Bruttoareal
Ca. 210 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 126 MWp
Forventet effekt
160 GWh – Svarende til 40.160 husstandes årlige forbrug
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Ågårdsvej.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50