Hennebjerg

120
MWp
228 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om projektet

Mellem Outrup og Nørre Nebel ligger projektområdet, Hennebjerg.

Hennebjerg er et af to projekter, som Ænergy i øjeblikket udvikler på i Varde Kommune.
Projektets bruttoområde strækker sig over ca. 228 hektar, og ligger indenfor Varde Kommunes udpegningsområdet for anlæg af solcelleparker.

Området er særligt velegnet til opstilling af solceller grundet de drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, som arealet er en del af.

Varde Kommune udvalgte i 2023 projekt Hennebjerg til opstart af lokalplan i 2025. Derfor har Ænergy siden da været i tæt dialog med de nærmeste naboer, for at sikre at også de nære, lokale interesser bliver varetaget på bedst mulige måde.
Der har ligeledes været afholdt borgermøde,

Arbejdet med projektet forsætter løbende, og du har nedenfor mulighed for at downloade materiale fra afholdte møder.
Projektområdet pr. 5/12-2023

Fakta

Nordvest for Outrup, Varde Kommune
Placering
Ca. 220 ha.
Bruttoareal
Ca. 200 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 120 MWp
Forventet effekt
159 GWh – Svarende til 38.500 husstande
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Hennebjerg.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50