Bækhuse

151
MWp
252 ha.
Areal
Under udvikling
Status

Om anlægget

Ca. 3 km. vest for Outrup i Varde Kommune ligger projektområdet Bækhuse.
Bækhuse er et af to projekter, som Ænergy i øjeblikket udvikler på i Varde Kommune.
Projektets bruttoområde strækker sig over ca. 252 hektar, og ligger indenfor Varde Kommunes udpegningsområdet for anlæg af solcelleparker.

Området er særligt velegnet til opstilling af solceller grundet de drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, som arealet er en del af.

Varde Kommune udvalgte i 2023 projekt Bækhuse til opstart af lokalplan i 2025. Derfor har Ænergy siden da været i tæt dialog med de nærmeste naboer, for at sikre at også de nære, lokale interesser bliver varetaget på bedst mulige måde.
Der har ligeledes været afholdt borgermøde,

Arbejdet med projektet forsætter løbende, og du har nedenfor mulighed for at downloade materiale fra afholdte møder.

Tilpasset projektområde pr. 05/12-2023

Fakta

Vest for Outrup, Varde Kommune
Placering
Ca. 252 ha.
Bruttoareal
Ca. 227 ha.
Forventet nettoareal
Ca. 151 MWp
Forventet effekt
194 GWh – Svarende til 48.500 husstande
Forventet produktion

Relevante dokumenter

Her finder du en oversigt over alle relevante og vigtige dokumenter vedrørende projekt Bækhuse.

Klik på download på filerne for at hente dem ned på din enhed.

Flere planlagte projekter

Ænergy P/S
Følg os på LinkedIn her:
ADRESSE
Skivevej 120
DK-7500 Holstebro

CVR : 44 51 95 50